3-CMC staat voor 3-Chloormethcathinon, een synthetische stof die behoort tot de klasse van cathinonen. Cathinonen zijn psychoactieve stoffen die structureel verwant zijn aan amfetaminen en cathinon, een alkaloïde die van nature voorkomt in de khatplant.

Waar bestaat 3-CMC uit?

3-CMC bestaat uit een molecuul dat is afgeleid van cathinon, waarbij een chlooratoom is toegevoegd op de derde positie van de aromatische ring. Dit geeft de stof zijn specifieke chemische structuur en eigenschappen.

3-CMC producten

3-CMC was te verkrijgen in verschillende samenstellingen:

Deze producten zijn nu niet meer te verkrijgen. Sinds september 2023 zijn 3-CMC producten verboden in Nederland.

Veiligheidsvoorschriften

Het consumeren van 3-CMC kon ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Net als bij andere psychoactieve stoffen kunnen bijwerkingen optreden, waaronder verhoogde hartslag, hypertensie, angst, slapeloosheid en zelfs psychotische reacties bij hogere doses. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze risico’s en om verantwoordelijkheid te nemen bij het omgaan met deze stoffen.

Dit geldt ook voor vervangende artikelen. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften.